Ruimtegebruik

Nederland is een klein land met een grote bevolkingsdichtheid. Dit vraagt om effectief en efficiënt gebruik van de ruimte.

 

In de samenleving hebben mensen stukken grond nodig om te wonen en te werken (produceren). Land zou gebruikt moeten worden voor een duurzame productie van primaire en luxe goederen en diensten voor de samenleving.

 

Het volk bepaalt

De MRP pleit ervoor dat de leefomgeving in handen komt van het volk. Het volk kan dan op een directe manier bepalen hoe de leefomgeving gebruikt moet worden, welke producten geproduceerd gaan worden op welke duurzame wijze geproduceerd wordt en door wie geproduceerd wordt.

 

Het is gewenst dat zowel landen als provincies als gemeenten zelf de primaire producten produceren die zij nodig hebben zelf gaan produceren. Dit levert niet alleen economische stabiliteit en sterkte, maar ook werkgelegenheid op. Besluiten omtrent het ruimtegebruik van de leefomgeving zouden om deze redenen zoveel mogelijk decentraal door de inwoners zelf genomen moeten worden.

 

De inwoners van een gemeente gaan dus zelf bepalen hoe zij hun leefomgeving willen inrichten en gebruiken voor het produceren van primaire en luxe goederen en diensten. Al deze producten moeten op de een of andere manier bij de inwoners terechtkomen. Het is de taak van gemeenten om te lokaliseren hoeveel primaire producten haar inwoners nodig heeft en hoeveel grond nodig is om op duurzame wijze deze producten te produceren, eveneens moet vastgesteld worden hoeveel arbeidskrachten voor de betreffende werkzaamheden nodig zijn. De gemeente moet er ook voor zorgen dat de duurzaam geproduceerde producten bij haar inwoners terecht komen door deze onder te brengen in lokale supermarkten en winkels.

 

Verdere toelichting

De inwoners van gemeenten zullen directe macht krijgen om bestemmingen aan te wijzen voor onbebouwde grond binnen hun gemeenten, op basis van de producten die de inwoners binnen de gemeente nodig hebben. Zo kunnen inwoners bepalen dat op een stuk onbebouwde grond van twee vierkante kilometer voedsel geproduceerd gaat worden, op een duurzame wijze natuurlijk, vervolgens kiezen de inwoners geschikte mensen aan die in staat zijn/gekwalificeerd zijn om het voedsel op een duurzame wijze te produceren. De grond blijft in eigendom van de inwoners van de gemeente, er is in dit geval geen sprake van privé-eigendom. De inwoners van gemeenten kunnen dus ten allen tijd besluiten om de grond die binnen hun gemeenten valt anders te gaan gebruiken. Dit is het geval voor landbouwgronden en gronden waarop energie en overige producten geproduceerd worden, een uitzondering moet gemaakt worden voor woningen. Iedereen heeft onderdak nodig. De grond waarop de woningen van mensen staan zou daarom geen andere bestemming dan wonen mogen krijgen. De gronden waarop de woningen staan mogen alleen andere bestemmingen krijgen indien de mensen van die woningen andere woningen van minimaal gelijke waarde in ruil aangeboden krijgen door de samenleving en hiermee akkoord  willen gaan.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>