Kometen en planetoïden

Kometen

Kometen zijn kleine hemellichamen die in vaak erg elliptische banen rond een ster draaien en veelal bestaan uit ijs, gas en stof (“vuile sneeuwballen”). Wanneer een komeet dicht genoeg bij een ster komt en warmer wordt sublimeert een deel van de materie waaruit ze bestaat om een zogenaamde coma (een atmosfeer) en/of een komeetstaart te vormen. Het vaste deel van de komeet wordt dan de komeetkern genoemd.

 

Kometen bestaan uit een kern (1-50 kilometer) met daaromheen een gaswolk (coma) van 100.000-1.000.000 kilometer groot en een of meer lange staarten (tot meer dan 150 miljoen kilometer lang). De omlooptijd rond de ster kan een paar jaar tot vele duizenden jaren bedragen.

Planetoïden

Planetoïden, ook wel asteroïden, kleine planeten of mindere planeten genoemd zijn stukken materie die zich evenals planeten in een baan rond een ster draaien. In ons zonnestelsel zijn ruim 300.000 asteroïden bekend.  Verreweg de meeste hebben banen tussen de planeten Mars en Jupiter. De grootste zijn bijna 1000 km groot, maar de overgrote meerderheid is zo klein als stof.

 

Samenstelling planetoïden

Planetoïden bestaan voornamelijk uit silicaten (steenmeteorieten) en een klein deel uit ijzer en nikkel (ijzernikkelmeteorieten). Ook zijn er combinaties van beide soorten.

 

Oorsprong van kometen en planetoïden

 

Planetoïdengordel

De planetoïdengordel of hoofdgordel is een regio in het zonnestelsel ruwweg tussen de planeten Mars en Jupiter, waar de grootste concentratie van planetoïdenbanen zich bevindt.

 

Kuipergordel

De Kuipergordel is een gordel van vele miljarden komeetachtige, uit steen en ijs bestaande objecten, transneptunisch object genoemd, voorbij de baan van de achtste planeet van ons zonnestelsel, Neptunus.

 

Oortwolk

De Oortwolk is een veronderstelde wolk van vele miljarden komeetachtige objecten rondom ons zonnestelsel.

 

Inslaggevaar

Sommige planetoïden doorkruisen de baan van de aarde om de zon en kunnen het voortbestaan van de mensheid bedreigen wanneer zij inslaan op onze planeet. 65 miljoen jaar geleden was een middelgrote planetoïde ingeslagen op onze planeet waardoor een groot aantal diersoorten waaronder de dinosaurussen uitgestorven zijn. De Aten-planetoïden zijn een groep planetoïden die dicht bij de aarde komen. De eerstvolgende planetoïde die een mogelijke dreiging vormt, is waarschijnlijk Apophis die op 13 april 2036 onze aarde zal bereiken.

 

 

 

Wat zijn de gevolgen van een planetoïdeninslag?  

De inslag van een asteroïde/meteoriet van enkele kilometers heeft de volgende gevolgen:

1. Er ontstaat een inslagkrater.

2. Door de inslag ontstaan krachtige schokgolven.

3. Het oorspronkelijke materiaal wat op de plaats van de inslag lag wordt enorm verhit en de lucht ingeslingerd, en kan vele kilometers weg weer neerkomen.

4. Er stijgt veel stof op en komt in de atmosfeer terecht. Dit kan nog jaren voor een gebrek aan zonlicht zorgen, waardoor planten en dieren zullen sterven.

 

Uitgangspunt 1:

De MRP acht de inslag van asteroïden/meteorieten en de gevolgen daarvan als de grootste dreiging voor het voortbestaan van de mensheid.    

 

Inventarisatie aardscheerders

De NASA is verantwoordelijk voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Zij is een onafhankelijk agentschap van de federale overheid in de Verenigde Staten. Amerika erkend het gevaar van planetoïdeninslagen. De NASA is vooralsnog de enige organisatie die zich bezig houd met de zoektocht naar de aardscheerders die mogelijk in kunnen slaan op onze planeet. Aardscheerders zijn asteroïden met een zodanige baan om de Zon dat deze de baan van de aarde kruist, althans zeer dicht bij de Aarde in de buurt kan komen.

 

Uitgangspunt 2:

De MRP erkend dat de inventarisatie van aardscheerders van grootbelang is wil de mensheid in staat zijn om zichzelf te beschermen tegen de asteroïdeninslagen. 

 

Uitgangspunt 3:

Het in stand houden van een eerlijk systeem vereist minder aandacht dan het in stand houden van een oneerlijk systeem en de gevolgen daarvan. Mensen kunnen meer bereiken wanneer zij samenwerken. Politici en bestuurskundigen zouden daarom geen (modern) kolonialistisch beleid moeten voeren. De realisatie van duurzaamheid, (economische) gerechtigdheid en wereldvrede zal leiden tot minder ‘tijdverspilling’ en meer aandacht voor de bescherming van onze planeet tegen aardscheerders die mogelijk kunnen inslaan (en tegen andere gevaren). 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>