Israël vs. Palestina, het Jodendom, het Christendom en de Islam

Israël vs. Palestina, het Jodendom, Christendom en de Islam Uitgangspunt 1 :

De koran handhaaft dat de bijbel het woord van God is.1

 

Uitgangspunt 2:

De koran roept op om de bijbel te onderwijzen en een bron van leiding te zijn voor joden en christenen en roept op om de koran te onderwijzen en een bron van leiding te zijn voor moslims.1

 

Uitgangspunt 3:

God/ Allah wil dat volkeren zich over de wereld verspreiden.2

 

Uitgangspunt 4 :

God/ Allah heeft het land Kanaän aan Abraham en aan zijn nakomelingen (de Joden) beloofd.

 

Uitgangspunt 5:

Echte moslims die trouw zijn aan de Islam en Allah zouden geen aanslagen plegen op de staat Israël. Zij zouden het woord van God/ Allah  accepteren en zich neerleggen bij de belofte die hij gedaan heeft aan Abraham en aan zijn nakomelingen (de Joden) om het land van Kanaän aan hen te geven.

 

Uitgangspunt 6:

De zionisten zijn verbonden met het Jodendom en zij zijn samen met de landen die de oprichting van de staat Israël gesteund hebben  verantwoordelijk voor het gevoel van partijdigheid voor Israël wat zij bij de Palestijnse bevolking gecreëerd hebben. De staat Israël moet  eventueel met hulp van haar bondgenoten haar bijdrage leveren om dit gevoel van partijdigheid bij de Palestijnse mensen/vluchtelingen weg te halen.

 

Uitgangspunt 7:

De MRP staat negatief tegenover het doden en verjagen van de Palestijnse bevolking door de staat Israël. De MRP ziet dit tevens als een ontering van het Jodendom doordat dit in strijd is met het gebod/woord: ‘Gij zult niet doden’ welk genoemd word in Exodus 20:2-17 en in Deuteronomium 5:6-21 van de Bijbel.

 

Uitgangspunt 8:

De MRP staat negatief over de combinatie van het door de staat Israël verjagen van de Palestijnse mensen uit hun oorspronkelijke woonomgeving en het daarbij overnemen van de bezittingen van de Palestijnse bevolking die niet door de Palestijnse vluchtelingen meegenomen konden worden. De MRP ziet dit tevens als een ontering van het Jodendom doordat dit in strijd is met het volgende  gebod/woord: ‘Gij zult niet stelen’ welk genoemd word in Exodus 20:2-17 en in Deuteronomium 5:6-21 van de Bijbel.

 

Uitgangspunt 9:

Het is de wil van God dat de Joden vreemdelingen goed behandelen. Zij zijn immers zelf vreemdeling geweest in Egypte.

 

Uitgangspunt 10:

Het is de wil van God/Allah dat mensen op een goede manier met elkaar samenleven en dat onrecht bestreden wordt.

 

Uitgangspunt 11:

De MRP zal zich tegen elke vorm van onrecht verzetten op een vreedzame en eervolle manier (dus zonder geweld).

 

Uitgangspunt 12:

De MRP zal hen bestrijden die het woord van God/ Allah dan wel een van zijn heilige boeken misbruiken.  

 

Uitgangspunt 13:

Enerzijds zal de MRP de staat Israël en haar bondgenoten wijzen op de onrechtmatigheden die zij de Palestijnse bevolking aangedaan hebben. Anderzijds zal zij de islamitische verzetsbewegingen wijzen op de onrechtmatigheden die zij de Israëliërs aangedaan hebben. Tot slot zal de MRP komen met een vredesplan welke voorgoed een eind zal maken aan het Israëlisch Palestijns conflict.

 

1) WAT ZEGT DE KORAN OVER DE JOODSE EN CHRISTELIJKE GESCHRIFTEN? Door: Samuel Green

2) Bijbelboek Genesis hoofdstuk 11. Het verhaal van de stad Babel. Hierin wordt verteld hoe de nakomelingen van Noach in de vlakte van de Sinear een stad bouwden.  Onder het bewind van Nimrod begonnen zij met de bouw van een toren die ‘tot aan de hemel’ zou reiken. Om de macht van dat ongedeelde volk te beperken, dat tegen Gods bevel in bijeen bleef, verwarde Hij hun taal en verspreidde hen over de hele aarde. Zo kwam het dat de toren en de stad niet afgebouwd werden.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>