Ontwikkelingshulp (Actieprogramma)

Programmapunten

1. De MRP wil een ministerie oprichten of een afdeling plaatsen onder het ministerie van ontwikkelingssamenwerking of buitenland welke zich bezig gaat houden met het opsporen van door bedrijven en/of overheid gevoerd modern kolonialistisch beleid.

2. De MRP wil eventueel de ministeries van ontwikkelingssamenwerking, buitenland, defensie en het potentiële ministerie van opsporing en preventie modern kolonialistisch beleid samenvoegen.

3. De MRP zet zich in voor nationale en internationale regels die zorgen voor een duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zouden zelf de primaire producten die zij nodig hebben op een duurzame wijze moeten produceren zonder daarbij gehinderd te worden door modern kolonialistisch beleid en/of multinationale ondernemingen.

4. Leningen die door Nederland/Europa overgedragen worden aan ontwikkelingslanden worden niet beschouwd als een vorm van ontwikkelingshulp. U4

5.  Regeringen van ontwikkelingslanden zouden een transparante financiële huishouding (begroting, staat van ontvangsten en uitgaven en staat van opbrengsten en kosten, allemaal met een toelichting) moeten bijhouden. U5, U6

6. Indirecte ontwikkelingshulp die ontwikkelingslanden in het verleden kregen van Nederland zal niet zomaar stopgezet worden. Plannen van aanpak over de bestedingen van het verkregen geld zullen gemaakt worden.

7. In eerste instantie pleit de MRP voor het geven van directe ontwikkelingshulp aan ontwikkelingslanden. U8

8. Nederland zal de Human Development Index (HDI) van de VN gebruiken indien zij besluit ontwikkelingshulp aan nieuwe landen te geven. U10

9. De MRP wil vooral ontwikkelingshulp geven aan het continent van Afrika. Landen in Afrika zouden zelf de primaire producten die zij nodig hebben op een duurzame wijze moeten produceren en zij mogen hierbij niet gehinderd worden door multinationale ondernemingen die gevestigd zijn Afrika. C

10. De MRP wil ten minste 0,8 van het Bruto Nationaal Product besteden aan ontwikkelingshulp.

 

U) Uitgangspunt. Beginselprogramma ontwikkelingshulp

C) Congres

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>