Voedsel en landbouw (Actieprogramma)

Inleiding

Een land met een sterke en stabiele economie kan zelf de producten produceren die zij nodig heeft. Iedereen heeft voedsel en een leefbaar milieu nodig om in leven te blijven. Nederland zou daarom de voedsel die zij nodig heeft zelf moeten produceren op een duurzame wijze.

 

Programmapunten

 

Ruimtelijke ordening en planologie in de landbouw

1. Het Nederlandse volk moet de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen welke landbouwproducten geproduceerd moeten worden, waar, op welke manier,  en door wie. Landbouwgronden komen dus in bezit van het Nederlandse volk en zij beslist wat hiermee gebeurt. Het volk kiest de mensen die de landbouwgronden gaan bewerken. Boeren die de landbouwgrond bewerken hebben de grond slechts in leen, niet in hun bezit. Boeren kunnen altijd door het Nederlandse volk worden ontslagen indien zij tegen de productiebesluiten van het Nederlandse volk ingaan. U3, R

 

Verkoopprijs

Programmapunten over de verkoopprijs van landbouwproducten kunnen later geformuleerd worden.

 

Opbrengstverdeling

Programmapunten over de opbrengstverdeling van landbouwproducten kunnen later geformuleerd worden.

 

De wijze van productie in de landbouw

 

Inleiding

Halfslachtig beleid om de natuur- en milieuproblematiek aan te pakken zal niet helpen. De MRP wil daarom de huidige niet-duurzame en dieronvriendelijke landbouw verbieden en vervangen door een landbouwvorm die meer duurzaam en meer diervriendelijk is. Het Nederlandse volk zal door middel van referenda wel invloed kunnen uitoefenen om de mate waarin de voedselproducenten haar producten op een duurzame en diervriendelijke mannier produceren.

 

Programmapunten

2. Nieuwe landbouwbedrijven moeten de energie die zij nodig hebben op een duurzame wijze  (laten) produceren.

3. Alle landbouwbedrijven zullen de energie die zij nodig hebben op een duurzame wijze (laten) produceren. Niet-duurzame energieopwekking door landbouwbedrijven zal dan verboden worden. R

4. De vervuiling van bodem, water en lucht door grootschalige landbouw zal verboden worden. R

5. De veestapel zal worden verkleind. C, R

6. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw zal verboden worden. Biologische bestrijdingsmiddelen zullen gebruikt worden. R

7. Het gebruik van (preventieve) antibiotica in de veehouderij wordt fors teruggedrongen zo niet verboden, om het ontstaan van resistente bacteriestammen tegen te gaan. C, R

8. Het gebruik van kunstmest zal op lange termijn verboden worden om verzuring tegen te gaan. R

9. Het gebruik van kunstmest zal op de korte termijn verboden of sterk gereduceerd worden om verzuring tegen te gaan. C, R

10. Het gebruik van dierlijke mest zal gereduceerd worden. Er zal niet meer dierlijke mest gebruikt worden dan nodig is.

 

Diervriendelijkheid in de landbouw

11. De fok, opfok en huisvesting wordt afgestemd op de behoeftes en het natuurlijk gedrag van het dier, en staat ten dienste van hun gezondheid. Natuurlijk gedrag zoals stofbaden, wroeten, weidegang en het leven in sociale groepen wordt ten allen tijde mogelijk gemaakt. Dieren hebben de keuze om binnen of buiten te verblijven. PvdD, C, R

12. Dieren die buiten verblijven hebben beschutting tegen wind en regen, zon en kou. In stallen leven de dieren bij daglicht. PvdD, C, R

13. Er komt een verbod op het castreren van biggen, het couperen van staarten bij schapen, het knippen van hoektanden, het afbranden van staarten bij varkens, het onthoornen van runderen, het snavelkappen bij kippen en andere pijnlijke ingrepen. PvdD, C, R

 

Scholing

14. Boeren gaan effectieve en efficiënte scholingsvormen aanbieden. Iedereen kan hiervan gebruik maken. Theorie en praktijk worden met elkaar vervlochten.

 

Keurmerken

15. Nederlandse producenten van voedsel die hun producten binnen Nederland produceren vermelden de Nederlandse vlag en eventueel ook de provinciale en gemeentelijke vlag van de provincie en gemeente waarbinnen zij produceren zodat consumenten in een oogopslag kunnen zien waar hun producten vandaan komen.

16. Nederlandse en buitenlandse producenten van voedsel die hun producten buiten Nederland produceren vermelden het continent/werelddeel en de vlag van het land en eventueel ook de provinciale en gemeentelijke vlaggen of namen van de provincies (landsdelen) en gemeenten (dorpen/steden) waarbinnen zij produceren zodat consumenten in een oogopslag kunnen zien waar hun producten vandaan komen.

17. Nederlandse en buitenlandse producenten van voedsel vermelden de mate van duurzaamheid en diervriendelijkheid waarop zij hun dierlijke producten geproduceerd hebben.

 

Legitimiteit economische maatregelen in internationaal perspectief

18.  Indien Nederland niet-duurzaam geproduceerd voedsel importeert uit het buitenland dan is Nederland indien het Nederlandse volk dit wil gerechtvaardigd om deze niet-duurzaam geproduceerde voedselproducten afkomstig uit het buitenland te weren indien Nederland haar voedselproducten wel op een duurzame wijze produceert. U2

19. De MRP wil dat exportsubsidies voor voedselproducten afgeschaft worden.

 

Wat onderzocht zou moeten worden

20. Onderzocht zou moeten worden hoeveel voedsel mensen van verschillende leeftijden/leeftijdscategorieën per dag/week/maand/jaar nodig hebben voor een gezonde voeding zodat gemeenten, provincies en het land kan berekenen hoeveel voedsel geproduceerd moet worden om te voorzien in de levensbehoeften. U15

21. Onderzocht zou moeten worden hoe groot de vraag naar voedsel is van mensen van verschillende leeftijden/leeftijdscategorieën per dag/week/maand/jaar zodat gemeenten, provincies en het land weet hoeveel voedsel geproduceerd moet worden om in deze vraag te voorzien.

22. Onderzocht zou moeten worden hoeveel ruimte nodig is om de voedsel die Nederland nodig heeft op een duurzame wijze te produceren.

23. Onderzocht moeten worden hoe groot de maximale schaal en productie is waarop gewassen/landbouwproducten op een duurzame wijze geproduceerd kunnen worden zonder kunstmest, zonder chemische bestrijdingsmiddelen en met toepassing van vruchtwisseling  zonder dat zij hier kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen.

24. Onderzocht zou moeten worden of men in het kader van zuinig omgaan met ruimte een gebouw ontwikkeld kan worden waarin men verspreid over meerdere verdiepingen met behulp van kunstgrond (gemaakt van steenwol (substraatteelt)) op een duurzame wijze landbouwproducten produceert.

 

U) Uitgangspunt. Beginselprogramma voedsel en landbouw

C) Congres (landelijk)

R) Referendum

PvdD) Partij voor de Dieren. Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2010

One Response to Voedsel en landbouw (Actieprogramma)

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>