Staatsschuldencrisis

Het Verdrag van Maastricht

op 7 februari 1992 werd met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht de Europese Unie opgericht.  In het verdrag werd bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden met de euro als gemeenschappelijke munteenheid. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline afgesproken, de zogenaamde “Maastrichtnorm”. Binnen de discipline werd afgesproken dat het tekort van een lidstaat niet hoger mocht zijn dan 3% van het bbp. Tevens zou de staatschuld van een lidstaat ten hoogste 60% van het bnp zijn.

 

Financiële huishouding Europese overheden verslechteren door kredietcrisis

De financiële huishouding van Europese overheden is door de kredietcrisis aanzienlijk verslechterd. Als gevolg van de negatieve groei daalden de belastingopbrengsten, terwijl de uitgaven toenamen, door omstandigheden als stijgende werkloosheidsuitkeringen en kosten van reddingsoperaties van banken en andere bedrijven. Als gevolg hiervan steeg de overheidsschuld, uitgedrukt als percentage van het bruto nationaal product (bnp), aanzienlijk.

 

Europese begrotingsregels worden genegeerd

De Europese begrotingsregels, neergelegd in het Verdrag van Maastricht, bleken door het merendeel van de EU-lidstaten veelvuldig overtreden te zijn. In de 11 jaar sedert het invoeren van de euro overtraden België en Italië ieder jaar één of beide van de in de Europese begrotingsdiscipline gemaakte afspraken; Griekenland overtrad beide in alle 9 jaar dat men de euro gebruikte.

 

Uitgangspunt 1:

Door geld te lenen neemt op korte termijn de welvaart toe maar op de langere termijn neemt deze af omdat het geleende geld met rente terugbetaald moet worden.

 

Uitgangspunt 2:

Het was zeer dom en naïef dat de Europese begrotingsregels negeert zijn.

 

Europese begrotingsregels zijn nooit gehandhaafd

De in het verdrag voorziene boetes voor overtreding van de begrotingsregels werden geen enkele keer opgelegd. Deze boetes waren voor de Europese Unie de enige middelen de opgestelde begrotingsregels te handhaven. Naast deze boetes waren er geen andere middelen om de opgestelde begrotingsregels te handhaven.

 

Uitgangspunt 3:

Het was tevens zeer dom en naïef dat de Europese begrotingsregels nooit gehandhaafd zijn.

 

Uitgangspunt 4:

De MRP is van mening dat de Europese politieke leiders verantwoordelijk  zijn voor het veroorzaken van de staatsschuldencrisis omdat zij de Europese begrotingsregels negeert en nooit gehandhaafd hebben.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>