Kolonialisme en Imperialisme

Imperialisme

Imperialisme is het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen.

 

Kolonialisme

Kolonisatie betekent oorspronkelijk: het vestigen van een deel van de eigen bevolking in een landstreek die nog niet door het eigen volk bewoond wordt. Dat kan in een onbewoond, onontgonnen gebied zijn, maar het kan ook een vestiging zijn in een ‘vreemd’ gebied tussen de daar al aanwezige ‘vreemde’ bevolking.

 

Uitgangspunt 1:

De MRP is tegen kolonialisme en imperialisme.

 

Europese kolonisatie

Europese kolonisatie is de term die in het algemeen wordt gebruikt voor de historische kolonisaties van andere werelddelen door (met name West-)Europa.

Vanaf de 15e eeuw vestigen West-Europese handelaars handelsposten en factorijen op verre overzeese kusten, en verdedigen die zo nodig met wapens. Deze handelsposten groeien soms uit tot forten, en soms ook tot meer permanente verblijfplaats, nederzetting van Europeanen. Daarmee werden de handelsposten ook ‘kolonies’ genoemd. Soms werden vanuit deze kust-kolonies gebieden meer landinwaarts veroverd en onder Europees bestuur gebracht. De Spanjaarden en Portugezen begonnen daarmee in de 16e eeuw in Amerika. Ook deze veroverde gebieden (zie ook Kolonisatie en imperialisme) werden ‘kolonies’ genoemd, en dat is eigenlijk een onjuiste benaming. Juister zou zijn: geannexeerd of veroverd gebied.

 

Doelen van deze kolonisaties waren vooral:

-          Het kunnen kopen van goedkope producten, grondstoffen en delfstoffen;

-          Het creëren van nieuwe afzetmarkten;

-          Het uitbreiden van het imperium.

 

Dekolonisatie

Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden van een moederland.

 

Uitgangspunt 2:

De MRP juicht de dekolonisatie toe.

 

Neokolonialisme

Neokolonialisme is een politieke term die de exploitatie beschrijft waar rijke landen zich schuldig aan maken t.a.v.  zelfstandig geworden (vroegere koloniale) gebieden. Dit concept wordt gezien als de laatste fase van imperialisme.

Het belangrijkste verschil tussen neokolonialisme en het oude type van kolonialisme ligt in de overschakeling van open of directe vormen naar verborgen of indirecte vormen van slavernij, overheersing en uitbuiting van de ontwikkelingslanden.

 

Een belangrijk kenmerk van neokolonialisme is dat de imperialisten gedwongen werden om hun oude stijl van directe koloniale heerschappij te veranderen in sommige gebieden en een nieuwe stijl van koloniale heerschappij en uitbuiting aan te nemen door te vertrouwen op de door hen geselecteerde en tussenpersonen.

Door indirecte ontwikkelingshulp behouden de westerse landen de onder ontwikkelde landen als afzetmarkten voor hun producten, grondstofbronnen en afzetgebieden voor hun kapitaaluitvoer. Rijkdommen worden geplunderd zonder rekening te houden met de baat van het volk en de mensenrechten.

 

 

One Response to Kolonialisme en Imperialisme

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>