AOW (Actieprogramma)

Programmapunten

1. De AOW-leeftijd word gesteld op 65 jaar.

2. De MRP wil niet bezuinigen op de pensioenen van mensen. Dit is niet nodig.

3. De MRP pleit ervoor dat de AOW gefinancierd wordt volgens het kapitaaldekkingsstelsel. Mensen zullen dan zelf gaan sparen voor hun eigen pensioen.

Tegenwoordig wordt de AOW gefinancierd volgens het omslagstelsel. AOW-uitkeringen worden in dit geval betaald uit de op datzelfde moment geïnde AOW-premies. Het omslagstelsel is een nadelig systeem omdat het gevoelig is voor demografische veranderingen: als de bevolking vergrijst verandert de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden. Werkenden moeten meer gepensioneerden onderhouden, dus de premie stijgt.

AOW-uitkeringen zouden gelijk moeten zijn aan het basisinkomen wat mensen nodig hebben om te voorzien in hun primaire levensbehoeften. Indien de AOW-uitkeringen lager zijn dan het vastgestelde basisinkomen dan zou dit verschil aangevuld moeten worden uit de belastingopbrengsten.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>